Duchovno

Vesmírné zákony

Na Zemi platí 5 vesmírných zákonů:

  1. zákon REINKARNACE (=> kolikrát se na Zemi ještě narodíte)
  2. zákon PŘÍLEŽITOSTI = plnění služby Stvořiteli
  3. zákon ROVNOVÁHY a HARMONIE = láska k ostatním + čistota myšlenek
  4. zákon PŘITAŽLIVOSTI STEJNORODÉHO = co člověk ze sebe dává to také příjmá
  5. zákon TÍŽE = vyjadřuje tíhnutí lidského ducha ke hmotě = není dobré

Tyto poznatky znám od duchovní společnosti Agape Brno.

dle Abd-Ru-Shina na Zemi hlavně platí:

Zákon stejnorodosti: vrána k vráně sedá, stejný stejného si hledá.
Zákon tíže: = člověk(+jeho duše) a závislost na hmotě a hmotných statcích.
Zákon zpětného působení: = co člověk zaseje také pak sklidí.
Zákon pohybu = lidský duch má být živý a pohyblivý!

BUĎ VŮLE TVÁ => CHCI PLNIT TVÉ VESMíRNÉ ZáKONY VE STVOŘENÍ !!!!!!!!!!

Člověk (společně se svou duší) byl stvořen jeho Duchem! Duch je dílo Ducha svatého. Duch svatý je tvořící vůle Boží.

Stvořitel(Bůh) chce mít své lidi ve stvoření vidoucí. Ale být vidoucí znamená být vědoucí! A k vědění se nehodí slepá víra. Výsada schopnosti přemýšlet přináší člověku také povinnost zkoumat! Víra bez pochopení je pouze myšlenková lenost!

Víra musí být živá, jak to již Kristus kdysi požadoval, jinak nemá smysl. Živost však znamená čilost v sobě, rozvažování a také zkoumání! Nikoliv však bnezduché příjmání cizích myšlenek.

Na počátku byla tma...

- S láskou světlo -