Duchovno

Mantry


Nejen číslice, ale i vyslovující se písmena mají určitou vibraci:

ÓM - Ó jednu vteřinu a M tři vteřiny.

  • Zpíváním mantry ÓM léčívými vibracemi podporujete matku Zemi a nejen, že Vám bude lépe, ale poděkují Vám bytosti Země(=elementární bytosti).
ÁUM - Á jednu vteřinu, U jëdnu vteřinu a M tři vteřiny.
Hláska M ( fyzično a materiálno - 1. čakra) se zpívá 3 x déle než Á (4.čakra - srdce)
a U (3. čakra - prosazení se).

ÓM MANI PADME HÚM: Tato mantra posiluje všechny čakry a transformuje negativní emoce. Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek, mé chamtivost a lakotu a konečně húm nenávist a hněv.

ÓM MANI PADME HUM text a ÓM MANI PADME HUM zvuk. - je pravděpodobně nejznámější mantra buddhismu. Tato mantra transformuje negativní emoce. Óm transformuje pýchu a egoismus, ma žárlivost a závist, ni připoutání a egoistická přání, pad nevědomost a zmatek, mé chamtivost a lakotu a konečně húm nenávist a hněv. K recitování této mantry pro začínajícího praktikujícího není potřeba lung (zasvěcení, pověření) od duchovního učitele. Odříkavat ji může každý, kdo cítí, že to přinese užitek jemu a ostatním cítícím bytostem. Je to tzv. šestislabičná mantra bódhisattvy soucitu (skt.Avalókitéšvara, tib. Čänräzig). Tato mantra je silná a prochází všemi čakrami!!!


MANTRA RADOSTI - Matka Meera
--- S láskou Světlo ---