Duchovno

Abd - Ru - Shin

obrázek
vlastním jménem Oskar Ernst Bernhardt
Kdo se nesnaží, aby slovo Páně také správně pochopil, ten se proviňuje.
Rozhlédni se, člověče, a nezavírej srdce své. Kéž do něj víra vstoupí bez váhání! V přírodě totiž zřetelně spatříš nesmírně moudré Páně panování!
Abd-Ru-Shin
Muž, kterému je věnována tato stránka, nám zanechal jako odkaz své hlavní dílo (=knihu),
jež se stalo pro mnoho lidí na celém světě pomocí a oporou při jejich hledání duchovního poznání: Poselství Grálu "Ve světle pravdy" .

AGAPE BRNO vytvořili kresbu Abdrushina z akašické kroniky:

Fenomenální 6. čakra "napájena" ze dvou zdrojů v Prastvoření. Toto napojení bylo zřejmě zdrojem jeho schopnosti vidět zákony hmotnosti i duchovnosti i v dimenzích, kam lidský duch dosud nevstoupil. Trojůhelník na špici v 7. čakře signalizuje služebníka Podstaty světa.

Abd-Ru-Shinova kresba dle Agape Brno.

Propojení 5. čakry s bílofialovým zdrojem naznačuje velkou energii jeho slov (i jeho knih).

Ukázky z knihy AbdRuShina: "VE SVĚTLE PRAVDY" :

Život na Zemi je hrubohmotný(v těle), tedy hrubohmotnost a život po smrti těla je "onen svět" tedy jemnohmotnost.
V životě platí 3 vesmírné zákony:
Zákon tíže = zalíbení v pozemských věcech(hmotě) a klesání toho, co je hustší(nenávist, pomstychtivost atd.).
Zákon stejnorodosti = to popisuje vrána k vráně sedá a rovný rovného si hledá.
Zákon zvratného působení = Člověk sklízí co zasel.

Jeho propojení se zlatožlutým zdrojem je zřejmě zdrojem jeho částečné jasnocitnosti ve vztahu k principu Krista. Propojení 3. čakry s oběma zdroji signalizuje vynikající znalost astrální dimenze.Spojení 1. čakry se zlatožlutým zdrojem je zřejmě původcem dokonalého vyjádření smyslu života člověka v pozamském těle.

V tomto spisu popisuje stvoření, které se dělí na 7 stupní Prastvořených bytostí a pak atd. (světlo se ochlazuje). Na šestém stupni je také jeden pro lidi silně a zářivě vystupující bod: Bílý zámek!
Bílý zámek si nesmíme představovat podle pozemských pojmů.Má toto jméno jako útočiště dvou čistých nádob. Prodlévají v něm ve věrné ochraně dvě praduchovní ženské nádoby nejsvětějších splnění Světla na zemi.
       Jsou to dvě praduchovní nádoby pro pozemské matky Ježíše a Abd-ru-shina.

Životopis Abd-Ru-Shina

--- S láskou Světlo ---