Duchovno

Brněnská duchovní společnost - "AGAPE Brno"


obrázek Adresa: Hluboká 5, 639 00, Brno -> tramvají č. 2 z Hlavního nádraží
směr Modřice a je to zastávka "Hluboká" - poblíž Ústředního hřbitova.

Doporučuji Vám nechat si zhotovit Osobní analýzu jemnohmotných těl člověka (OA) od pí. Brzobohaté - co ona nakreslí o Vás!

Cena OA je 950,- Kč (+ 45,- Kč poštovné). K objednávce dostanete knihu "Člověk jako víceúrovňová bytost" (která je součástí OA).Pokud ji znovu už nechcete, analýza bez této knihy stojí 900 Kč. Při objednávání tuto skutečnost uveďte, v opačném případě bude zaslána analýza i s knihou.

Do objednávky, prosím, napište tyto údaje:
Jméno a příjmení
U vdané ženy příjmení za svobodna
Datum narození
Barva očí
Několika větami důvod zhotovení analýzy, popř. i prameny, které ovlivnily Váš duchovní vývoj
Přesná adresa včetně PSČ, (telefon) - resp. zasílací adresa
Datum
Podpis (popř. fotografie jako důležitý energo-informační zdroj). Lze zaslat i elektronickou cestou jako příloha e-mailu.

p. Ing. Antonín Červený - 775 563 052 - pro objednávku kresby OA.

Zjeví se Vám obrázek s popisem Vašemi nakreslenými čakrami, počet Vašich andělů a taky, co vlastně o Vás můžou zjistit! Zde je moje vlastní kresba Osobní Analýzy.

Dny návštěv pro veřejnost = každý lichý týden!!!

  • Pondělí 13-18h
  • Úterý 12-17h
  • Čtvrtek 8-13h

"Stále silněji pociťujeme a pozorujeme, že lidé kolem nás touží a potřebují poznat svoji duchovní podstatu, a proto jsme usoudili, že by se tyto myšlenky měly dostat i mezi širší veřejnost."

Autorka, Jana Brzobohatá, získala kresby napojením se na zápis v akašické kronice.

V kresbách je znázorněn bílofialový zdroj hmotného stvoření vedle obrysu postavy vlevo, zlatožlutý zdroj vpravo. Trvalá propojení dotyčného s příslušným zdrojem signalizuje průběžná obtočená spirála kolem Zdroje. Byla zachycena pouze u Ježíše ve vztahu k zlatožlutému zdroji. Lze tomu rozumět tak, že tento duchovní vůdce umožňuje svým vzorem v akašické kronice duchovní vedení prostřednictvím všech čaker :

Pokud si necháte (OA) zhotovit, dostanete k této kresbě s detailním popisem na 7 stránek následující knížku:

"ČLOVĚK JAKO VÍCEÚROVŇOVÁ BYTOST"!!!

Možnost poznání lidskému rozumu skrytých věcí a smyslů božích je známa od pradávna. Staří zasvěcenci tato tajná poznání před ostatními skrývali pod rouškou tajemství, přísně chránili, někdy dokonce až pod trestem smrti. Různá proroctví o blížící se zkáze života po roce 2000 a rychlý sled událostí destruktivního rázu na Zemi, které jsou pozorovány i soudobými jasnovidci a citlivými lidmi, velmi naléhavě nutí vnímavé lidi k pozornosti tímto směrem. Vede je k poznání své vlastní duše a ducha a k uvědomování si svého vyššího "já", které přežije lidské tělo po biologické smrti a přečká jistě i předpokládaný konec světa. (viz rok 2012)

Představy o konci světa jsou velmi rozdílné a lidé k nim přistupují různě.Se strachem k němu určitě přistupují ti, kteří mají již teď nabalena příruční zavazadla na onen svět. Jsou v neustálé pohotovosti a věří, že to budou právě oni, kteří mají být vybráni, neboť je o tom ujišťuje jejich duchovní učitel. Nesmějte se tomu prosím, ani je nelitujte. Tito lidé nemají alternativu jiné cesty poznání a chybí jim duchovní nadhled. Lidé materialisticky zaměření to mají zdánlivě jednoduché, neboť v žádný konec světa nevěří. Existenci své duše a ducha popírají; co bude po smrti je nezajímá a bohem je jejich vlastní ego.

Naše vize a poznání nás vedou k závěrům, že lidským duchům se rychle zkracuje vývoj ve fyzickém těle na Zemi, a proto veškerá poznání, dříve tajná a skrytá, mají být otevřená.

Čas pro vývoj lidského ducha může být v budoucnosti v jistém směru velice časově omezený. Proto je čas k urychlení vývoje lidského jemnohmotného těla na Zemi již vzácný a neměl by být promrhán neznalostí nebo lhostejností člověka k duchovním věcem.

Sedm axiomů poselství Ježíše Nazaretského:

1. Axiom první: Existující skutečnost(stvoření) se dělí na:
  • Hmotnou - dočasnou, řízenou zákony hmoty. Vládcem hmotnosti po dobu jejího trvání je satan.
  • Duchovní - věčnou, nazývanou nebem. Do té mohou vstoupit po překonání satana, jen duchové zachvívající se jen ve vůli Boží jako andělé.
2. Axiom druhý: Smyslem života lidí na zemi(ve hmotnosti) je najít cestu do duchovní dimenze(do věčnosti, nebe).
3. Axiom třetí: Prním kritériem pro rozhodování člověka v životě na zemi je Bůh, to jest Boží vůle.
4. Axiom čtvrtý: Chce-li lidský duch odejít za Ježíšem do duchovní dimenze, nesmí se v pozemském životě zatížit dluhy (karmou, poškozením jiných) vůči jiným lidem.
5. Axiom pátý: Království Boží na zemi přijde tehdy, až se lidé budou řídit v duchu Boží vůlí a uskuteční jednotu ducha, duše, těla.
6. Axiom šestý: Podstata Božské spravedlnosti jest v její relativitě.
7. Axiom sedmý: Bohoslužba nového zákona je služba vyšších nižším.

obrázek Knížka pro děti O zapomenutém království: Dr. Janě Brzobohaté se osobně velmi líbí. Dle její automatické kresby kniha rozvíjí
a vyzařuje hlavně přes 4. až 6. čakru(=srdce a rozum), 7.čakru rozvíjí do oblasti duševního vědomí.
Je to bohatě ilustrovaný pohádkový příběh pro nejmenší děti, je knihou, po které v posledních letech volá spousta rodičů.
O tuto knihu si pište přímo autorce na e-mail: Daniela.Filipi@seznam.cz
Cena s poštovném 179Kč
--- S láskou Světlo ---